Zasady zbierania ziół

Zioła należy zbierać:

-w dni suche, czyli nie może padać deszcz, ale też powietrze nie powinno być wilgotne,

-w określonych porach roku, odpowiednich dla danej rośliny i dla danej części rośliny.

-tylko niezanieczyszczone, i z dala od źródeł zanieczyszczeń, czyli dróg,fabryk,oczyszczalni ścieków itp.,

-zdrowe, nie porażone chorobami czy szkodnikami,

-do przewiewnych pojemników np. koszy wiklinowych, nigdy plastikowych worków

Natychmiast po zakończeniu zbioru należy przystąpić do obróbki ziół.