Części roślin

Polski Angielski Łaciński Rosyjski Niemiecki Farmacja
CZĘŚCI ROŚLIN
liść leaf folium лист Blatt fol.
nasienie seed semen семя Samen  
części nadziemne aerial parts simulium partes надземной части Oberirdische Teile  
cała roślina whole plant omnis planta Все растение ganze Pflanze  
owoc fruit fructus фрукты Frucht fruct., fr.
miąższ owoców Fruit pulp fructus pulpam мякоть плодов Fruchtfleisch  
kwiat flower flos/flores цветок Blume fl., flor.
łodyga stalk culmus стебелек Stengel  
korzeń root radix корень Wurzel Rad.
kiełki sprouts pullulat ростки Sprossen  
kora bark cortex кора Borke cort.
pączki buds gemmae, gemmas почки Knospen  
ziele herb herba трава Kraut hb.
kłącze rhizome rhizoma корневище Rhizome Rhiz.
koszyczek kwiatowy floral basket anthodium цветочные корзины Blumenkorb  
płatki petals petalis лепестки Blüten  
dojrzałe nasiona bean (ripe seed) matura semina спелые семена reife Samen  
cebula   bulbus (plur. bulbi)      
bulwocebula   bulbotuber (plur. bulbotubera)      
bulwa   tuber (plur. tubera)      
zarodek   embryo (plur. embryones)      
owocnia   exocarpium      
pączek liściowy   gemma      
kwiatostan   inflorescentia      
drewno   lignum      
korona   corolla      
znamię słupka   stigma      
„szyszka” (np..chmielu)   strobulus (plur. strobuli)      
szczyt pędu   summitas (plur. summitates)      
pęd wzrostowy   turio (plur. turiones)